Adatvédelem

§1 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk

 1. Az alábbiakban személyes adatoknak a honlap használatával kapcsolatos kezelését ismertetjük. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható, például a név, a cím, az e-mail-cím, a felhasználói magatartás és az IP-cím.
 2. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikk 7. bekezdése értelmében az adatkezelő:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Adatvédelmi tisztviselőnket a fenti postacímet használva az „Adatvédelmi tisztviselő” kiegészítő címzéssel, illetve az alábbi e-mail-címen érheti el:
  dataprivacy@rems.de

§2 Az érintett jogai

 1. Az Önt érintő személyes adatok kapcsán a következő jogokkal rendelkezik velünk szemben:
  • Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
  • A helyesbítéshez és a törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
  • A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
  • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 2. Emellett jogában áll egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál személyes adatai általunk való kezelése ellen panaszt tenni (GDPR 77. cikk).
 3. A tiltakozáshoz való jog
  Amennyiben személyes adatait a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogos érdekből kezelik, akkor Önnek jogában áll a GDPR 21. cikke szerint személyes adatai kezelése ellen tiltakozni a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy ha ezek a közvetlen üzletszerzéssel szembeni tiltakozásra irányulnak. A legvégső esetben általános tiltakozási joggal is rendelkezik, melyet a saját helyzet megadása nélkül alkalmaznunk kell. Visszavonási vagy tiltakozási jogának érvényesítéséhez elegendő egy e-mailt küldenie a következő címre: dataprivacy@rems.de.

§3 Személyes adatok gyűjtése honlapunk meglátogatása során

 1. Ha honlapunkat kizárólag tájékozódási céllal használja és ha nem regisztrál vagy nem küld el más módon információkat, akkor kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngészőprogramja a kiszolgálónknak átad. Ha a honlapunkat böngészi, akkor a következő adatokat gyűjtjük, melyekre műszaki okokból, a honlapunk megjelenítéséhez, valamint a stabilitás és a biztonság biztosításához van szükségünk (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogalap):
  • IP-cím
  • A kérés dátuma és időpontja
  • A greenwichi középidőtől (GMT) való időeltérés
  • A kérés tartalma (a konkrét oldal)
  • A hozzáférés állapota/HTTP-állapotkód
  • Az aktuálisan átvitt adatmennyiség
  • Az a honlap, amelyről a kérés érkezett
  • A böngészőprogram
  • Az operációs rendszer és annak felülete
  • A böngészőprogram nyelve és verziója
 2. A fent megnevezett adatok mellett honlapunk használata során sütiket mentünk a számítógépére. A sütik olyan, rövid szöveges fájlok, melyek a merevlemezén a használt böngészőhöz hozzárendelve tárolódnak, és amelyeken keresztül a sütiket elhelyező webhely (itt: mi) bizonyos információkat eltárol. A sütik nem tudnak programokat elindítani vagy vírusokat átvinni a számítógépére. A sütik arra szolgálnak, hogy az internetes kínálatot összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.
 3. A sütik használata:
  1. Honlapunkon a következő típusú sütiket használjuk, melyek kiterjedését és működésmódját az alábbiakban ismertetjük
   • Ideiglenes süti (b) pont)
   • Állandó süti (c) pont)
   • Harmadik félhez tartozó süti (d) pont)
  2. Az ideiglenes sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ide tartoznak különösképp a munkamenet sütik. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak, mellyel a böngészőprogram különféle lekérdezéseket rendelhet hozzá a közös munkamenethez. Ilyen módon tudjuk például a számítógépét felismerni, amikor a honlapunkat újra meglátogatja. A munkamenet sütik akkor törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.
  3. Az állandó sütik egy megadott időtartam után automatikusan törlődnek. Ez az időtartam minden egyes süti esetén eltérő lehet. A sütiket a böngésző biztonsági beállításaiban bármikor törölheti.
  4. A harmadik félhez tartozó sütiket egy olyan szolgáltató nyújtja, aki a honlapért nem felelős. Ezeket az elérési távolság mérésére vagy marketing célokra használják. Ezek csak akkor kerülnek elhelyezésre, ha Ön ebbe kifejezetten beleegyezett vagy az érintett szolgáltatót a honlap megfelelő ikonjával aktiválta (pl. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. A böngészőprogramja beállításait az igényeinek megfelelően konfigurálhatja, és például elutasíthatja a harmadik féltől származó vagy az összes sütit. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a sütik elutasításával adott esetben nem fogja tudni kihasználni ennek a honlapnak az összes funkcióját.

§4 További funkciók és honlapunk kínálata (szervizportál, toborzási portál, webshop)

 1. Honlapunk pusztán információs célú használata mellett különféle olyan szolgáltatásokat is kínálunk, melyeket érdeklődés esetén igénybe vehet. Ezekhez rendszerint további személyes adatokat is meg kell adni, melyekre az érintett szolgáltatás nyújtásához van szükségünk.
 2. Egyes szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat is igénybe veszünk. Ezeket a szolgáltatókat gondosan választjuk ki, és az irányelveink rájuk nézve is kötelezőek.
 3. Amennyiben a szolgáltatónk vagy partnerünk székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban van, akkor ennek a körülménynek a következményeiről a mindenkori ajánlat leírásában tájékoztatjuk.

§5 Az adatai kezelésével kapcsolatos visszavonási vagy tiltakozási jog

 1. Ha személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását adta, akkor ezt bármikor vissza is vonhatja. A visszavonási jog jövőbeli hatályú, azaz személyes adatait a visszavonás időpontjától kezdve tilos kezelnünk.
 2. Ha személyes adatainak a kezelése az érdekek mérlegelésén alapul, akkor tiltakozhat a kezelés ellen. Ilyen eset akkor áll fenn, ha a személyes adatok kezelése nem az Önnel kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyet a funkciók alábbiakban szereplő ismertetésében bemutatunk. Kérjük, hogy az ilyen tiltakozás gyakorlásánál adja meg azokat az okokat, melyek miatt személyes adatait a korábbi módon már nem kezelhetjük. Amennyiben a tiltakozás indokolt, megvizsgáljuk a helyzetet és vagy módosítjuk, ill. leállítjuk az adatok kezelését, vagy bemutatjuk Önnek azokat a kényszerítő okokat, melyek alapján a kezelést folytatjuk.
 3. Természetesen bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklám és adatelemzés céljából való kezelése ellen.
 4. A tiltakozást, ill. visszavonást az § 1 alatt megadott címre kell elküldeni.

§6 SSL-, ill. TLS-titkosítás

 1. Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbítás alatti védelme érdekében honlapunkon SSL-, ill. TLS-titkosítást használunk. Ilyen módon a kapcsolatfelvételi űrlappal elküldött kérdések, illetve az oldalon át feladott megrendelések biztonságosan továbbíthatók. Az SSL-, ill. TLS-titkosítást a böngészőprogram címsorában látható „https://” előtag, valamint a mellette megjelenő, zárt lakat ikon jelzi.
 2. Ha az SSL-, ill. TLS-titkosítás be van kapcsolva, akkor az adatok a honlapon keresztül úgy továbbítódnak hozzánk, hogy azokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

§7 Kapcsolatfelvétel e-mailben és a kapcsolatfelvételi űrlappal, reklámanyagok megrendelése

 1. A velünk való kapcsolat felvételére a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy a megadott e-mail-címet használhatja. Ennek során személyes adatait (pl. a nevét, e-mail-címét vagy telefonszámát) kezeljük. A felhasználó által itt megadott adatokat kizárólag a kapcsolat felvételére, valamint a kapcsolódó kérdés feldolgozására használjuk fel.
 2. Ezen adatok kezelésének a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogos érdek a kapcsolat felvételére és kérésének feldolgozására.
 3. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztüli kérés szerződéskötéshez vezet, akkor a rendelkezésre bocsátott adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja.
 4. Egy, a honlapunkon rendelkezésre bocsátott űrlappal reklámanyagokat rendelhet meg. Az űrlapon látható, hogy ehhez milyen adatok megadása szükséges. Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti, a kérésének feldolgozására vonatkozó, valamint a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerinti, a szerződéses intézkedések végrehajtására vonatkozó jogos érdekünk alapján történik.

  Az általunk összegyűjtött személyes adatok a kért dokumentumok elküldése után automatikusan törlődnek, kivéve ha ezek megőrzésére törvényi kötelezettségünk áll fenn vagy ha személyes adatainak a kérésen túli kezeléséhez hozzájárult.
 5. A fent megadott célokra rendelkezésre bocsátott adatokat addig kezeljük, amíg ez a célok eléréséhez szükséges vagy amíg a kezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja. A célok elérése megszűnik, ha a felhasználó kérése tisztázásra került és a kapcsolatfelvétel ezzel véget ért.
 6. A tiltakozást, ill. visszavonást az § 1 alatt megadott címre kell elküldeni.

§8 E-mailek fogadásának a beállítása (feliratkozás)

 1. Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy e-mailek fogadásával kapcsolatban különféle beállításokat végezzen (pl. termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokkal kapcsolatos információk megszerzése). Ha szeretne tőlünk e-maileket kapni, akkor ahhoz személyes adatokat kell megadnia. Az e-mail-címe ahhoz szükséges, hogy az információkat és ajánlatokat el tudjuk küldeni.
 2. Ha nincs a felhasználói fiókjába bejelentkezve, akkor ún. kettős megerősítéses (double opt-in) eljárást használunk. Ennek során az Ön által megadott e-mail-címre elküldjük a megerősítő hivatkozást tartalmazó üzenetet. Ha erre a hivatkozásra rákattint, akkor aktívvá válnak az e-mailek küldésére vonatkozó beállításai, a módosítás időpontját pedig naplózzuk. Ezek az adatok bizonyítékként szolgálnak az e-mail-fogadás beállításainak módosítására, valamint a személyes adatokkal való esetleges visszaélések felderítésére.
 3. Ezen adatok kezelésének jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) a) pontja szerinti beleegyezése. Az e-mailek fogadásába való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A visszavonást az § 1 alatt megadott kapcsolatfelvételi címekre küldheti, illetve a lemondást a minden e-mailben megtalálható lemondási hivatkozásra kattintva is kezdeményezheti. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor a beleegyezéseit a következő részben bármikor megtekintheti, módosíthatja vagy visszavonhatja: https://www.rems.de/subscriptions/manage.

§9 Akciókban való részvétel

 1. Lehetőséget kínálunk arra, hogy a honlapunkon keresztül részt vegyen nyereményjátékokon vagy a vállalat más egyéb akcióin. Ennek előfeltétele egy személyes felhasználói fiók létrehozása. Az űrlapon látható, hogy ehhez milyen adatok megadása szükséges. Ezen adatok megadása önkéntes.
 2. A felhasználói fiók létrehozásával és az akcióban való részvétel feldolgozásával kapcsolatos célú adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja értelmében egy, az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, ill. a regisztráción, ill. az érintett akcióban való részvételén alapuló szerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges.
 3. Bármikor lehetősége van a felhasználói fiók módosítására vagy törlés indítványozására.
 4. Az Öntől az adott pillanatig begyűjtött személyes adatokat is töröljük, amennyiben közli, hogy ezt szeretné (pl. a következő címre küldött e-maillel: dataprivacy@rems.de) és a törlést semmilyen adó- vagy kereskedelmi jogi kötelezettség nem akadályozza.

§10 Szervizportál (service.rems.de)

 1. A felhasználók és érdeklődők számára a szervizportálon lehetőséget nyújtunk felhasználói fiók létrehozására. Ehhez személyes adatok (pl. név, cím, e-mail-cím stb.) megadása és kezelése szükséges. Az űrlapon látható, hogy ehhez milyen adatok megadása szükséges. A szervizszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatok kötelező mezőként vannak megjelölve. Minden más adat megadása önkéntes. Ennek jogi alapja a szerződés teljesítése miatti szükségesség a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint.
 2. Bármikor lehetősége van a felhasználói fiók módosítására vagy törlés indítványozására.
 3. Az Öntől az adott pillanatig begyűjtött személyes adatokat is töröljük, amennyiben közli, hogy ezt szeretné (pl. a következő címre küldött e-maillel: dataprivacy@rems.de) és a törlést semmilyen adó- vagy kereskedelmi jogi kötelezettség nem akadályozza.
 4. Tudnivalók az online adatkapcsolati (Connected) funkcióval rendelkező termékek használatával kapcsolatban
  A Connected-funkcióval rendelkező termékeink regisztrálásukat követően az eszköz egyedi azonosítójával együtt mérési adatokat küldenek a Microsoft Azure Cloud szolgáltatásába. Ott adatkezelés és -tárolás történik. Ezenkívül a mérési adatokkal együtt földrajzi helyzetmeghatározásra szolgáló (geolokációs) adatok továbbítására is sor kerül, amelyek kiértékelése a Google Geolocation API segítségével történik. Szervizportálunkon keresztül a felhasználó lehívhatja ezeket az adatokat és protokollt hozhat létre. A protokoll tárolására rendszerünkben kerül sor.
  A személyes adatok gyűjtésére és kezelésére az ügyfelünk és annak végfelhasználója között létrejött kivitelezési szerződés teljesítése, valamint a munkához használt szerszám segítségével elvégzett munkákkal kapcsolatos protokollok létrehozása céljából kerül sor. Amennyiben rendelkezésre áll a végfelhasználó hozzájárulása, birtokunkba kerülnek az ügyfelünk által gyűjtött adatok. Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint 49. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez való szükségesség ténye, továbbá a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a végfelhasználó hozzájárulása képezi.
 5. A személyes adatok címzettje(i)
  Az adatok a Microsoft Írországban, Hollandiában, Virginia államban, Kalifornia államban levő telephelyeire (Azure AD B2B), valamint a szerver mindenkori üzemeltetési helyére, ezenkívül adott esetben az Amerikai Egyesült Államokba (USA), valamint a Microsoft USA-beli és Európán kívüli leányvállalataihoz kerülnek továbbításra. Ezek technikai támogatási és karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak a Microsoft EU-ban üzemeltetett szervereivel kapcsolatban. Ennek következtében nem zárható ki, hogy a Microsoft USA hozzáférést kap az Ön személyes adataihoz. Az USA adatvédelmi szempontból nem tekinthető az EU-nak megfelelő adatvédelmi szintet képviselő harmadik országnak.
  A geolokációs adatok a Google Geolocation és a Google Térkép szolgáltatásba, valamint a Google-szerverek mindenkori üzemeltetési helyére, ezenkívül adott esetben az USA-ba, valamint a Google USA-beli és Európán kívül leányvállalataihoz kerülnek továbbításra. Ezek technikai támogatási és karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak a Google EU-ban üzemeltetett szervereivel kapcsolatban. Ennek következtében nem zárható ki, hogy a Google USA hozzáférést kap az Ön személyes adataihoz. Az USA adatvédelmi szempontból nem tekinthető az EU-nak megfelelő adatvédelmi szintet képviselő harmadik országnak.
  A GDPR 28. cikkének (6) bekezdése alapján egyedi szerződés megkötésére került sor a Microsofttal és a Google-lal. Ezenkívül sor került európai uniós mintaszerződések megkötésére a szolgáltatókkal, amely szerződések célja az EU-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítása. Nem lehet minden esetben kizárni, hogy a kezelt adatokhoz az EU-n kívül is hozzáférés történik.

§11 Toborzási portál (recruitment.rems.de)

 1. A felvételi folyamat lebonyolítása érdekében mind a meghirdetett állások, mind a saját kezdeményezésű jelentkezések esetében összegyűjtjük és tároljuk a jelentkezők személyes adatait.
 2. Annak érdekében, hogy a toborzási portálon állásajánlatainkra jelentkezni tudjon, személyes felhasználói fiókra van szüksége. Az űrlapon látható, hogy ehhez milyen adatok megadása szükséges. Ezen adatok megadása önkéntes. A rendelkezésre bocsátott adatokat a jelentkezési folyamat lebonyolítása céljából kezeljük. Ennek jogi alapja a GDPR 88. cikk 1. bekezdése a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) § 26. 1. bekezdésével összhangban.
 3. Az Ön pályázatában szereplő összes adatot rögzítjük és kezeljük abból a célból, hogy kiválaszthassuk a meghirdetett állásra alkalmasnak talált jelentkezőt. Az általunk kezelt adatok körét Ön határozza meg, mivel az adatok továbbítását Ön kezdeményezi. A jelentkező kiválasztása érdekében az adott pályázatot az illetékes szakmai osztály vezetőihez is továbbítjuk. Egyetértési és ellenőrzési jogának gyakorlása érdekében az üzemi tanács is lehetőséget kap arra, hogy betekintsen az Ön pályázatába.
 4. Ha a jelentkezési folyamat pozitív és a jelentkezővel való munkaszerződés megkötéséhez vezet, akkor a jelentkező által továbbított adatokat a munkaviszony lebonyolítása céljából kezeljük. Ennek jogi alapja a GDPR 88. cikk 1. bekezdése a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) § 26. 1. bekezdésével összhangban.
 5. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése csak akkor történik meg nálunk, ha ezeket átadja nekünk azért, hogy a jelentkezését az Ön által megadott formában megvizsgálhassuk vagy mert jogi kötelezettség van rá. Ezeket az információkat a jelentkezési folyamat során nem vesszük figyelembe, hacsak erre törvényi kötelezettségünk nem áll fenn. Ennek jogi alapja a GDPR 9. cikk 2. bekezdés b) és e) pontja.
 6. Abban az esetben, ha Ön és vállalatunk között munkaviszony jön létre, az Ön által továbbított adatok további kezelésére kerülhet sor. Ekkor az adatkezelésre a munkaviszony fenntartása vagy megszüntetése céljából kerül sor. Pályázói adatai nélkül nincs lehetőség az Ön felvételére. Ehhez a GDPR 88. cikkének (1) bekezdése és a BDSG 26. §-ának 1. bekezdése együttesen szolgáltat jogalapot.
 7. Ha a jelentkezési folyamat a jelentkezővel való munkaszerződés megkötése nélkül ér véget, akkor a jelentkező által rendelkezésre bocsátott adatokat legkésőbb 4 hónappal a döntés ismertté válását követően töröljük. Ennek alapját az egyéb jogos érdekeink képezik, pl. az általános esélyegyenlőségi törvény szerinti lehetséges eljárásokat érintő igazolási és bizonyítási kötelezettségünkhöz kapcsolódó dokumentálás.
 8. Ha a jelentkező a jelentkezési folyamaton belüli elutasítás ellenére azt szeretné, hogy a vállalaton belüli más egyéb lehetséges állásoknál figyelembe vegyük, akkor a jelentkezőtől beszerezzük a megfelelő hozzájárulást adatai további kezeléséhez. A jelentkező által rendelkezésre bocsátott adatokat a beleegyezés megadásától számított egy év múlva töröljük, hacsak a jelentkező a beleegyezését egy korábbi időpontban vissza nem vonja. Ugyanez érvényes a nem általunk kezdeményezett jelentkezésekre is.
 9. A visszavonást az § 1 alatt megadott címre kell elküldeni.

§12 Webshop (vállalati ügyfelek, https://www.rems.de)

 1. Webshopunkban kizárólag vállalati ügyfelek számára értékesítünk. Ezek számára meghatározott országokban lehetőséget kínálunk rendelések feladására. Ehhez személyes felhasználói fiókra van szükség. Az űrlapon látható, hogy ehhez milyen adatok megadása szükséges. A megrendelés nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatok kötelező mezőként vannak megjelölve. Minden más adat megadása önkéntes. Ennek jogi alapja a szerződés teljesítése miatti szükségesség a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint.
 2. Bármikor lehetősége van a felhasználói fiók módosítására vagy törlés indítványozására.
 3. Az Öntől az adott pillanatig begyűjtött személyes adatokat is töröljük, amennyiben közli, hogy ezt szeretné (pl. a következő címre küldött e-maillel: dataprivacy@rems.de) és a törlést semmilyen adó- vagy kereskedelmi jogi kötelezettség nem akadályozza.

§13 Reklámozás postai úton

Ha a termékeinkkel kapcsolatos reklámanyagokat postai úton küldjük ki, akkor a személyes adatok érdeklődés alapú tájékoztatások és ajánlatok küldésével kapcsolatos ilyen kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerint történik. Az ilyen reklámok címzettjei az adataik ilyen célú jövőbeli kezelésével szemben a következő e-mail-címen tiltakozhatnak: dataprivacy@rems.de. Az érintett adatokat ezután haladéktalanul töröljük a terjesztési rendszerünkből.

§14 A szerződéses/szállítási kapcsolatok létesítése és végrehajtása

 1. Ha a szállítók, ügyfelek vagy más (potenciális) szerződéses partnerek személyes adatokat (pl. az illetékes kapcsolattartó partner nevét) adnak meg nekünk, akkor az ilyen adatokat a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerinti jogalapon egy, a szerződéses partnerrel kötött szerződés teljesítése, illetve a szerződés előtti intézkedések végrehajtása céljából kezeljük.
 2. Az Öntől az adott pillanatig begyűjtött személyes adatokat is töröljük, amennyiben közli, hogy ezt szeretné (pl. a következő címre küldött e-maillel: dataprivacy@rems.de) és a törlést semmilyen adó- vagy kereskedelmi jogi kötelezettség nem akadályozza.

§15 Az adatok továbbadása harmadik félnek

 1. Harmadik félnek az előbbiekben részletezett célokon kívül személyes adatokat nem adunk át. Személyes adatait harmadik félnek csak akkor adjuk át, ha Ön ehhez a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) a) pontja szerint kifejezetten hozzájárult, az átadás a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerint a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához és védelméhez szükséges és nem feltételezhető, hogy ezt meghaladó védendő érdeke fűződik az adatai át nem adásához, kivéve abban az esetben, ha a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) c) pontja szerinti átadásra törvényi kötelezettség áll fenn, valamint ez törvényileg megengedett és a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint az Önnel fennálló szerződéses viszonyok lebonyolításához szükséges. Amennyiben harmadik felet személyes adatok kezelési feladatával bízunk meg, ez a GDPR 28. cikke szerint történik.
 2. Ha a webshopunkból rendel, akkor a mindenkori megrendelési folyamat keretein belül esetlegesen szerződéskötés történik velünk vagy pedig az Ön székhelye szerint illetékes külföldi REMS GmbH & Co KG képviselettel, ill. REMS GmbH & Co KG tagvállalattal. Adott esetben a szerződés megkötéséhez és lebonyolításához szükséges adatokat átadjuk a megrendelése szerint illetékes képviseletnek/tagvállalatnak.
 3. A kiválasztott országban lehetősége van a webshopunkon keresztüli rendelés keretén belül egy olyan márkakereskedő kiválasztására, mely az Ön számára közvetlen kapcsolattartó partnerként helyileg rendelkezésre áll. Ha ezt teszi, akkor az Ön által kiválasztott márkakereskedőt szabadon tájékoztathatjuk erről az adatok átadása mellett.
 4. A megbízások elvitele és kiküldése céljából együttműködünk külső szállítóvállalatokkal (pl. DPD, DHL). Ezen szolgáltatás teljesítése céljából a szállítóvállalatnak a következő személyes adatokat adjuk át:
  • Vezetéknév, utónév
  • Szállítási cím, az esetleges megjegyzésekkel
  • Küldeményszám (DHL csomagközpontban való összeállításhoz)
  Ennek jogi alapja a szerződés teljesítése miatti szükségesség a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint.

  Amennyiben az adatok átadásába beleegyezett:
  • E-mail-cím (a csomagértesítő kiküldéséhez)
  Ennek jogi alapja az Ön GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) a) pontja szerinti beleegyezése.

  Amennyiben személyes adatai átadásába nem egyezik bele, akkor nem történik adatok átadása a szállítóvállalat felé. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ekkor a szállítóvállalat nem tud csomagértesítőt küldeni, illetve módosításokat végezni.

  A külső szállítóvállalat csomagértesítőjének a tiltásához a visszavonást közvetlenül a szállítóvállalatnak kell eljuttatni.
 5. Személyes adatokat csak olyan országokban kezelünk, melyek adatvédelmi szintje az EU/EGT védelmi szintjét eléri. Ha és amennyiben az adatokat egyedi esetben a szükséges kiterjedésben az EU-n/EGT-n kívüli székhelyű félnek átadjuk, akkor ez az EU Bizottság államközi szerződéseinek kikötései szerint történik.

§16 PayPal fizetési mód

 1. Honlapunkon lehetőséget kínálunk a PayPal rendszerén keresztüli fizetésre. A PayPal egy online fizetési szolgáltató, melyet a PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie., S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg) cég üzemeltet. PayPal fizetési mód kiválasztásával a megrendelést PayPal-fiókjáról azonnal kifizetheti. Ezenkívül lehetősége van arra is, hogy a PayPal rendszerén keresztül bankkártyával fizessen, akár akkor is, ha nincs PayPal-fiókja.
 2. A számlaösszeg levonása céljából az Ön által megadott személyes adatokat és a megrendelés adatait átadjuk a PayPal részére. Ennek során rendszerint átadjuk a nevét, a címét, az e-mail-címét, a telefonszámát, az IP-címét, valamint átadunk más olyan adatokat is, melyekre a fizetés lebonyolításához szükség van. Ezeket a PayPal alapvetően a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzésére, a fizetés dokumentálására, valamint a visszaélések megelőzésére használja fel. Ennek jogi alapja a szerződés teljesítése miatti szükségesség a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint.
 3. A szolgáltató által bekért adatok típusára, mértékére, valamint a kezelés céljára és a törlésre semmilyen ráhatásunk nincs. Önnek lehetősége van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, melyet a PayPal vállalattal szemben kell gyakorolnia. A tiltakozás az olyan személyes adatokra nem terjed ki, melyek a fizetés lebonyolításához kifejezetten szükségesek.
 4. A PayPal adatvédelmi nyilatkozatában további információkat találhat az adatkezelés módjáról és mértékéről. Ezt a következő webhelyen találhatja meg: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§17 YouTube-videók beágyazása

 1. A honlapunkra olyan YouTube-videók vannak beágyazva, melyek a YouTube platformon tárolódnak és ott láthatók. A YouTube a Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) vállalat platformja. Egy általunk létrehozott és beágyazott YouTube-videó kiválasztása után a lejátszás „kibővített adatvédelmi módban” történik. Ez a GDPR 7. cikke szerinti elektronikus beleegyezést jelent. Ellenkező esetben nem történik adatátvitel.
 2. Ha Ön kiválasztja a YouTube-videót, akkor a Google megkapja a § 3 alatt részletezett adatokat. Ez attól függetlenül történik, hogy rendelkezik-e Google felhasználói fiókkal vagy sem. Ha rendelkezik Google felhasználói fiókkal és honlapunk meglátogatásának időpontjában a Google felhasználói fiókba be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül hozzárendelődnek a Google felhasználói fiókjához.

  Ha nem szeretné, hogy adatait a Google felhasználói fiókjával összekapcsolják, akkor a YouTube-videó kiválasztása előtt ki kell jelentkeznie a Google felhasználói fiókjából. A Google ezeket az adatokat felhasználói profil létrehozására, reklámozási és marketingkutatási célokra, valamint honlapjának személyre szabott megjelenítésére használja fel. Önnek lehetősége van az ilyen felhasználói profil létrehozása ellen tiltakozni. Ezt a tiltakozást azonban közvetlenül a Google vállalatnak kell eljuttatnia.
 3. Ezen adatok kezelésének a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogos érdek a vállalatunk bemutatására.
 4. A Google betartja az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi követelményeit az Európai Gazdasági Térségből, az Egyesült Királyságból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, használatával, átadásával, tárolásával és egyéb módú kezelésével kapcsolatban. A személyes adatok harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek történő bármiféle átadása a GDPR 46. cikkében ismertetett, megfelelő garanciák hatálya alá esik. Ennek jogi alapja a Google vállalattal fennálló szerződés teljesítésének szükségessége a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint a GDPR 46. cikk 2. bekezdés c) pontjával összhangban.
 5. A Google általi adatkezelés típusáról és mértékéről további részleteket itt találhat: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. A beállítási lehetőségeket, valamint az adatai védelmével kapcsolatos egyéb információkat itt részletezik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ill. https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§18 A Google Térkép beágyazása

 1. A honlapunkon használjuk a Google Térkép szolgáltatást. A Google Térkép a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatása. Ezzel a szolgáltatással interaktív térképet tudunk megjeleníteni és a térkép funkció kényelmes használatát tudjuk biztosítani a felhasználó számára. Ez a funkció alapértelmezésben blokkolt. A funkciót csak akkor tudja használni, ha Ön ezt aktiválja. Ez a GDPR 7. cikke szerinti elektronikus beleegyezést jelent.
 2. Ha Ön használja a térkép funkciót, akkor a Google megkapja a § 3 alatt részletezett adatokat. Ez attól függetlenül történik, hogy rendelkezik-e Google felhasználói fiókkal vagy sem. Ha rendelkezik Google felhasználói fiókkal és honlapunk meglátogatásának időpontjában oda be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül hozzárendelődnek a Google felhasználói fiókjához.

  Ha nem szeretné, hogy adatait a Google felhasználói fiókjával összekapcsolják, akkor a térkép funkció használata előtt ki kell jelentkeznie a Google felhasználói fiókjából. A Google ezeket az adatokat felhasználói profil létrehozására, reklámozási és marketingkutatási célokra, valamint honlapjának személyre szabott megjelenítésére használja fel. Önnek lehetősége van az ilyen felhasználói profil létrehozása ellen tiltakozni. Ezt a tiltakozást azonban közvetlenül a Google vállalatnak kell eljuttatnia.
 3. Ezen adatok kezelésének a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogos érdek a vállalatunk bemutatására.
 4. A Google betartja az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi követelményeit az Európai Gazdasági Térségből, az Egyesült Királyságból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, használatával, átadásával, tárolásával és egyéb módú kezelésével kapcsolatban. A személyes adatok harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek történő bármiféle átadása a GDPR 46. cikkében ismertetett, megfelelő garanciák hatálya alá esik. Ennek jogi alapja a Google vállalattal fennálló szerződés teljesítésének szükségessége a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint a GDPR 46. cikk 2. bekezdés c) pontjával összhangban.
 5. A Google általi adatkezelés típusáról és mértékéről további részleteket itt találhat: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. A beállítási lehetőségeket, valamint az adatai védelmével kapcsolatos egyéb információkat itt részletezik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ill. https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§19 A Bing Térképek beágyazása

 1. A honlapunkon használjuk a Bing Térképek szolgáltatást. A Bing Térképek a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) szolgáltatása. Ezzel a szolgáltatással interaktív térképet tudunk megjeleníteni és a térkép funkció kényelmes használatát tudjuk biztosítani a felhasználó számára. Ez a funkció alapértelmezésben blokkolt. A funkciót csak akkor tudja használni, ha Ön ezt aktiválja. Ez a GDPR 7. cikke szerinti elektronikus beleegyezést jelent.
 2. Ha Ön használja a térkép funkciót, akkor a Microsoft megkapja a § 3 alatt részletezett adatokat. Ez attól függetlenül történik, hogy rendelkezik-e Microsoft felhasználói fiókkal vagy sem. Ha rendelkezik Microsoft felhasználói fiókkal és honlapunk meglátogatásának időpontjában oda be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül hozzárendelődnek a Microsoft felhasználói fiókjához.

  Ha nem szeretné, hogy adatait a Microsoft felhasználói fiókjával összekapcsolják, akkor a térkép funkció használata előtt ki kell jelentkeznie a Microsoft felhasználói fiókjából. A Microsoft ezeket az adatokat felhasználói profil létrehozására, reklámozási és marketingkutatási célokra, valamint honlapjának személyre szabott megjelenítésére használja fel. Önnek lehetősége van az ilyen felhasználói profil létrehozása ellen tiltakozni. Ezt a tiltakozást azonban közvetlenül a Microsoft vállalatnak kell eljuttatnia.
 3. Ezen adatok kezelésének a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) f) pontja szerinti jogos érdek az üzleti partnereink bemutatására az online térkép szolgáltatásban.
 4. A Microsoft betartja az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi követelményeit az Európai Gazdasági Térségből, az Egyesült Királyságból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, használatával, átadásával, tárolásával és egyéb módú kezelésével kapcsolatban. A személyes adatok harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek történő bármiféle átadása a GDPR 46. cikkében ismertetett, megfelelő garanciák hatálya alá esik. Ennek jogi alapja a Google vállalattal fennálló szerződés teljesítésének szükségessége a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (1) b) pontja szerint a GDPR 46. cikk 2. bekezdés c) pontjával összhangban.
 5. A Microsoft általi adatkezelés típusáról és mértékéről további részleteket itt találhat: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 6. A beállítási lehetőségeket, valamint az adatai védelmével kapcsolatos egyéb információkat itt részletezik: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót az aktuálisan fennálló és jogszabályban rögzített követelményekhez hozzáigazítsuk. A mindenkori érvényes adatvédelmi tájékoztatót honlapunkon bármikor megtekintheti és onnan bármikor kinyomtathatja.